θέλκτωρ

θέλκτωρ
θέλκτωρ, ό (Α) [θέλγω]
θελκτήρ*.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • θέλκτορι — θέλκτωρ masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θέλγω — (AM θέλγω) προσελκύω κάποιον, γοητεύω, σαγηνεύω (α. «τόν έθελξε με το κάλλος της» β. «και μ οὔτι μελιγλώσσοις πειθοῦς ἐπαοιδαῖσιν θέλξει», Αισχύλ.) αρχ. 1. μαγεύω, καταπραΰνω κάποιον με φάρμακα ή με μαγικά ποτά ή με ξόρκια ή με άσματα («ἀνδρῶν… …   Dictionary of Greek

  • θελκτώ — θελκτώ, οῦς, ή (Α) (κατά το λεξικό Σούδα) αυτή που γοητεύει, που σαγηνεύει. [ΕΤΥΜΟΛ. θηλ. τ. τού θέλκτωρ κατά τα θηλ. σε ώ (πρβλ. ανθρωπώ, λακων. θηλ. τ. τού άνθρωπος, κατά τον Ησύχ.)] …   Dictionary of Greek

  • dhelgh-, dhelg- (?) —     dhelgh , dhelg (?)     English meaning: to hit     Deutsche Übersetzung: ‘schlagen”??     Material: O.E. dolg n., O.H.G. tolc, tolg, dolg n. “wound” (“*blow, knock”), O.N. dolg n. “enmity”, dolgr “fiend”, dylgja “enmity”, wherefore probably N …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”